Paryski szyk kępno

Podświadomość nie prowadzi selekcji – akceptuje obrazy umysłowe, które jej przekazujesz, i z nich buduje Twoje życie. Jeśli więc nie podoba Ci się to, kim jesteś obecnie, wiedz, że ponosisz konsekwencje swych wcześniejszych obrazów umysłowych. Stworzyłeś własną teraźniejszość. Nie jesteś z niej zadowolony? Możesz jeszcze ukształtować swoją przyszłość. Możesz ulepszyć siebie i swoje życie. W jaki sposób? Udoskonalając i powiększając intensywność obrazów umysłowych… Umysł Nieskończony. Nie potrafimy zrozumieć nawet cząsteczki Nieskończoności, ponieważ oznacza ona nieograniczoną przestrzeń, wieczność – czas bez początku i końca, wszelką siłę i wiedzę. W Nieskończoności zawiera się wszystko, a więc i każdy z nas, jak i środki urzeczywistniania najgłębszych pragnień. Funkcje tych trzech poziomów można lepiej zrozumieć, jeśli będzie się nich myśleć w następujący sposób:
Świadomość to jakby kierownictwo, które decyduje, co chcesz osiągnąć i kim pragniesz być. Podjęte decyzje kierownictwo przekazuje następnie… …podświadomości, czyli jakby wykonawcy, fabryce Twego życia. Podświadomość nie kwestionuje przyjmowanych obrazów umysłowych traktuje je jako bezwzględne rozkazy urzeczywistnienia ich treści. A czyni to w ten sam wspaniały sposób, w jaki kieruje pracą Twego serca, płuc i innych organów.
Umysł Nieskończony to totalna inteligencja wszechświata – inteligencja wszechobejmująca, obecna w każdej komórce, w każdej cząstce materii, energii i… ducha. Można go nazwać duszą lub Bogiem, nazwa nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, że możesz się z nim porozumiewać dzięki obrazom umysłowym przekazywanym przez podświadomość.
Skoro, jak wiemy, obrazy umysłowe są efektywną formą porozumiewania się między ludźmi, to tym bardziej są one skuteczne w porozumiewaniu się z poziomem wyższym – z Umysłem Nieskończonym. Nie sposób przemilczeć w tym miejscu pewnego przysłowia: Jeden obraz wart jest tysiąca słów.