Tag Archives: jumper cda

Jumper cda

Każdy człowiek odczuwa potrzebę spełnienia, wewnętrzny pęd, by być najlepszym, by życie przeżyć jak najlepiej. Chęć zdobycia osobistej wielkości jest naturalnym dążeniem. A ponieważ to pragnienie jest podświadome, nie zawsze dociera do świadomości. Bywa nawet tak, że człowiek nigdy się o nim nie dowiaduje. Pragnienie to jednak istnieje, a podświadomość w swej cybernetycznej funkcji dążenia do celu stara się je realizować i zaspokajać. Kiedy zatem człowiek nie działa tak, by się ulepszać, by osiągnąć tę osobistą wielkość, powstaje swoisty konflikt wewnętrzny, rozbieżność pomiędzy tym, kim dany osobnik jest, a wielkością, do której chce go doprowadzić jego wewnętrzna potrzeba. W wyniku tej sprzeczności pojawia się frustracja – ciągłe i nieznośne uczucie, że coś w życiu jest nie tak, że coś należy z tym zrobić.