Tag Archives: magdalena rutkowska odero

Magdalena rutkowska odero

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że można podnieść iloraz inteligencji, co powinno być wyzwaniem dla wszystkich, którzy tłumaczą się, że nie urodzili się dość inteligentni. Pewien uznany psycholog stwierdził, że ,,człowiek posługuje się obrazem własnej osoby i STAJE się taki, jakim widzi się w wyobraźni”. To wyobrażenie oznacza tworzenie OBRAZÓW UMYSŁOWYCH. Jak zatem, Czytelniku, masz stać się tym, kim pragniesz być? Odpowiedź jest prosta – na drodze tworzenia umysłowego obrazu własnej osoby w takiej formie, o jakiej marzysz. Jeżeli więc pragniesz odnosić sukcesy, musisz tworzyć obraz człowieka sukcesu, a nie kogoś dotkniętego niepowodzeniem. Na tym polega działanie uniwersalnego Prawa Zgodności. Nie można bowiem myśleć (tworzyć obrazów umysłowych) o czymś, a być lub robić coś innego, nie można myśleć w kategoriach ubóstwa i zarazem się bogacić. Nie można myśleć o nienawiści, a jednocześnie kochać. Tak oto dochodzimy do wniosku, że pierwszym warunkiem spełnienia naturalnej potrzeby wielkości i sukcesu jest stworzenie obrazu umysłowego własnej osoby w takiej formie, o jakiej się marzy. Najważniejsze jest, by w procesie tworzenia tego obrazu myśleć w kategoriach WIELKOŚCI! Twoja wyobraźnia nie może być ograniczona żadnymi barierami i granicami, a wówczas życie też nie będzie ich tworzyć. Prawo Zgodności mówi, że człowiek staje się odwzorowaniem własnych wyobrażeń. A zatem myśl w kategoriach WIELKOŚCI! Pogardzaj przeciętnością! Nie wyznaczaj sobie małych celów! Staniesz się tym, kim pragniesz być, ponieważ Twe MYŚLI (obrazy umysłowe) sprawują kontrolę nad Twym życiem i określają Twoją przyszłość.