Tag Archives: mario menezi sklep

Mario menezi sklep

Myśli „widziane” wewnętrznie jako obrazy umysłowe kontrolują życie człowieka i określają jego przyszłość. Stanowią plan, według którego można budować życie. Potwierdzenie tego faktu znajdujemy w wielu źródłach. Oto cytat z Biblii: „Jak człowiek o sobie myśli, takim się staje”. A myśli się za pomocą obrazów umysłowych, które przekazywane są do podświadomości, stając się dla niej instrukcją, w jaki sposób ma kierować życiem, by wizja się urzeczywistniła. Budda nauczał: „To, kim jesteśmy (dzisiaj), jest wynikiem tego, co myśleliśmy (wczoraj)”. Podobnie twierdzą wszyscy wielcy myśliciele – człowiek staje się taki, jakim przedstawia się w swych obrazach umysłowych. Władca starożytnego Rzymu i filozof Marek Aureliusz pisał: „Życie jest takie, jakim czynią je nasze myśli”. Fakt ten został również potwierdzony przez współczesną psychologię człowiek tworzy obraz własnej osoby i kształtuje swój byt na miarę swoich wyobrażeń. Dobitnie ujął tę kwestię słynny psycholog William James: „ Wiara (intensywny obraz umysłowy) tworzy fakty.” Emerson stwierdził jeszcze bardziej kategorycznie: „Myśli (obrazy umysłowe) rządzą światem”. Czyż to nie potężna siła?! Znany duchowny William Ellery Channing kiedyś napisał: „«Zewnętrz- ne» czyny człowieka są wyrazem i spełnieniem jego «wewnętrznych» myśli, (obrazów umysłowych)”. Człowiek działa, osiąga coś lub ponosi porażkę, co stanowi egzemplifikację jego obrazów umysłowych. Emerson określił ten proces następująco: „ W żadnym umyśle nie ma takiej myśli (obrazu umysłowego), która nie zamieniałaby się w siłę”. W ten sposób projekcja obrazów umysłowych umożliwia człowiekowi marsz ku wyznaczonemu celowi życiowemu. Jonathan Edwards stwierdził: „Idee i wyobrażenia umysłu człowieka (obrazy umysłowe) stanowią niewidzialną siłę, która stałe nim rządzi”. Oznacza to, że poprzez obrazy umysłowe człowiek rządzi własnym życiem. A zatem postępuj zgodnie z zaleceniem Normana Vincenta Peale’a: „Myśł w kategoriach sukcesu, wyobrażaj go sobie, a wprawisz w ruch moc dającego się zrealizować pragnienia. Kiedy obraz umysłowy (lub postawa) będzie utrzymywany wystarczająco mocno, to w rzeczywistości będzie sprawować kontrolę nad warunkami i okolicznościami”. Widzisz więc, Czytelniku – wiele doświadczeń, obserwacji i dociekań dowodzi, że i Ty możesz STAĆ SIĘ KIMŚ NA MIARĘ WŁASNYCH WYOBRAŻEŃ.