Tag Archives: osieł i pies

Osieł i pies

Istnieją trzy poziomy Umysłu. Omówimy je tutaj oddzielnie, choć w istocie są nierozłączne i wzajemnie ze sobą powiązane, stanowiąc jednocześnie składowe części Umysłu Uniwersalnego. Oto one: Świadomość. Inaczej – stan czuwania, orientacji, wyrażający się zdolnością umysłu do odzwierciedlania obiektywnej rzeczywistości. Dziedzina życia psychicznego, której obszar wyznacza świadome myślenie. Dzięki świadomości możemy w sposób zamierzony tworzyć i wyświetlać obrazy umysłowe na ekranie podświadomości, a także poddawać je kontroli. Podświadomość. Jest to ta część życia umysłowego, która funkcjonuje poza kontrolą świadomości, chociaż można na nią wpływać za pomocą obrazów umysłowych. Podświadomość spełnia wiele złożonych funkcji. Między innymi kieruje pracą różnych organów ciała oraz układów – np. krążenia, trawienia, oddychania. Gdyby tym wszystkim miała się zajmować Twoja świadomość, gdybyś musiał myśleć, że oto teraz Twe płuca powinny zaczerpnąć powietrza, że serce nie może zaprzestać pompowania krwi, że żołądek ma trawić, nie dałbyś rady nawet przez minutę – po prostu nie zdołałbyś — reagować na informacje napływające do bilionów zakończeń nerwowych. Natura, przejawiając mądrość, której nie jesteśmy w stanie pojąć, wyposażyła człowieka w podświadomość. Ogniwo to łączy człowieka z Nieskończonością i dlatego jest drogą do Inteligencji Nieskończonej i do Nieskończonej Siły, jeśli człowiek potrafi ją zrozumieć i wykorzystywać. Podświadomość jest kanałem do wszystkich środków i całej siły, jaka będzie potrzebna do osiągnięcia czegokolwiek! Dawne i obecne obrazy umysłowe są przez podświadomość układane w pewien niezrozumiały dla nas sposób, lecz tak czy owak stają się cegiełkami Twego życia, a każda z nich ma swój wymiar i znaczenie zgodne z intensywnością odpowiedniego obrazu umysłowego.