Tag Archives: woda brzozowa isana

Woda brzozowa isana

Zechciej zauważyć, Czytelniku, jak Twoja podświadomość jest bombardowana niezliczonymi impulsami, wspomnieniami i reakcjami, nie mówiąc już o tym, że zawiaduje złożonym procesem fizyczno-umysłowych funkcji organizmu. Nie możesz więc oczekiwać, że na tak zaabsorbowanej działaniem podświadomości wywrzesz jakieś wrażenie sporadycznymi, nie sprecyzowanymi i niejasnymi obrazami umysłowymi Twego życiowego celu. Zasada jest prosta – jeżeli pragniesz na przykład wielkiego bogactwa, musisz intensywnie i często na ekranie swej podświadomości „wyświetlać” żywy, ostry, jaskrawy, słowem – wspaniały obraz swej osoby posiadającej wielkie bogactwo. Taki obraz musi zdominować Twe myśli, by za sprawą podświadomości przewodzić poleceniom odnoszącym się do przyszłości. Istnieje kilka psychologicznych metod, które umożliwią Ci osiąganie tak intensywnej koncentracji. Dzięki nim skomputeryzujesz swą podświadomość tak, że jej najważniejszym zadaniem będzie prowadzenie Cię ku wyznaczonemu celowi przez przyciąganie do Ciebie rozlicznych możliwości, kontaktów osobistych, zasobów finansowych, wiedzy itp., które będą Ci potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Oto wspomniane metody: metoda monotonnego powtarzania,
metoda węzełków, metoda kilku monet, metoda talii kart, metoda autohipnozy. Wszystkie te metody omawiam szczegółowo w części zatytułowanej Urzeczywistnianie marzeń. Tutaj zajmiemy się jedną z nich, metodą intensyfikowania obrazów umysłowych, którą określa się mianem NAKAZU CELU.